fbpx

Op de eerste inhoudelijke districtsraad van de bestuursperiode lag het ontwerp bestuursakkoord voor ter discussie. Hoewel het akkoord, opgesteld door partijen Groen, sp.a en PVDA, expliciet belooft om de Borgerhoutenaars de kans te geven hieraan mee te werken, werd het toch al ter stemming aan de districtsraad voorgelegd. Open Vld stemde tegen.

Open Vld fractieleider Hans Maes plaatste tijdens zijn allereerste tussenkomst vraagtekens bij de manier van werken. De top-down benadering die nu wordt gehanteerd staat immers haaks op de participatieve geest die uit het bestuursakkoord zelf spreekt. “Het volledige plan nu goedkeuren, en de visie al omzetten in concrete acties, om pas nadien aan de Borgerhoutenaars te vragen of ze nog input hebben, is schijnparticipatie,” zo stelt Maes.
“Onze partij zal de komende maanden constructief meewerken om de scherpe kanten van het akkoord te veilen, in de hoop dat we bij de definitieve stemming in mei wél akkoord kunnen gaan met de inhoud.”

Extra Muros

Behalve de aanpak heeft Open Vld ook vragen bij heel wat inhoudelijke punten. Voorzitter Diederik Bammens merkt op dat het plan van de meerderheidspartijen eerder de focus op intra muros legt, waar Open Vld een beleid bepleit waar intra en extra muros met evenveel aandacht worden behandeld. “De vorige legislatuur werd extra muros meermaals vergeten. De stem van iedere Borgerhoutenaar telt en moet gehoord worden, daar zullen wij met onze partij gehoor aan geven,” aldus Bammens.

Tijdens de discussie over het ontwerp-bestuursakkoord merkten Open Vld en de andere oppositiepartijen op dat het nieuwe districtsbestuur voor heel wat zaken buiten de eigen bevoegdheden treedt, en dus nauw zal moeten samenwerken met hogere overheden zoals de stad, het Vlaams Gewest en De Lijn. Maes: “42% van de punten in het bestuursakkoord vallen buiten de bevoegdheid van het district. De voorbije zes jaar werkte het bestuur erg moeilijk samen met de stad, het gewest of De Lijn. Laat ons hopen dat het samenwerken vlotter gaat de komende jaren. Van nog eens zes jaar bestuurlijke stilstand wordt niemand beter.”


0 Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.