fbpx

Het gaat goed met Jong VLD. We kunnen onze impact als organisatie echter nog vergroten. Daarvoor moeten we fysieke en mentale grenzen overstijgen.

 

Grenzeloos

 

Gemeentegrens
Onze 160 afdelingen organiseren tal van activiteiten, het hele jaar door. Te vaak echter staat de afdeling alleen en beperkt de doelgroep zich tot de eigen gemeente. Samen activiteiten organiseren stelt afdelingen in staat om hun impact en bereik te vergroten. Zo leren we elkaar ook beter kennen, en kunnen we van elkaar leren. Samen staan we sterk.
 
Regiogrens
Vaak is de mentale afstand tussen afdelingen en Jong VLD Nationaal nog te groot. De wisselwerking moet groter worden, met bestuurders aanwezig op lokale activiteiten, en afdelingen goed vertegenwoordigd op nationale bijeenkomsten. Deze wisselwerking wordt gesterkt door een pragmatisch tussenniveau op basis van regio’s en provincies naargelang de noden.
 
Taalgrens
We spreken niet dezelfde taal, maar delen wel dezelfde cultuur en vaak dezelfde ideeën. Samenwerking vergroot onze impact als politiek geëngageerde jongeren, en we kunnen veel van elkaar leren. In de moderne wereld van globalisering en digitale communicatie is een taalgrens overigens ook hopeloos achterhaald.
 
Landsgrens
Belgïe is geen eiland. In heel Europa en over gans de wereld zitten liberale jongerenorganisaties in de lift. Het is onze taak om elkaar te ondersteunen. In vele landen staan fundamentele vrijheden onder zware druk. Een gezamenlijk front van liberale jongeren moet het tij keren. Samen staan we sterk.
 
Ideologische grens
Terwijl beroepspolitici debatteren vanuit hun loopgraven is het aan de jonge generatie om over partij- en ideologische grenzen heen met elkaar in dialoog te gaan. Wat ons verbindt is sterker dan wat ons scheidt, en we kunnen veel van elkaar leren. Daarom zetten we waar mogelijk in op samenwerking met andere politieke jongerenorganisaties.

 

Impact

 

Jong VLD speelt een steeds grotere rol in de opiniërende politiek. Niet alleen wordt naar onze mening over politieke actua geluisterd, we slagen er almaar beter in om de agenda zelf te zetten. We communiceren consequent over disruptie, vernieuwing en innovatie.
 
We openen ogen en doen geesten rijpen, maar onze reële impact blijft vaak beperkt tot de dagelijkse mediacyclus en politieke train-train. Politiek engagement komt in de eerste plaats voort uit de wens om de de samenleving een betere plaats te maken voor iedereen. Laat ons daarom meer inzetten op het realiseren van onze ideeën.
 
We moeten de boer op met onze voorstellen, en gaan aankloppen bij mandatarissen van de moederpartij om ze verwezenlijkt te zien. Daar wordt iedereen beter van: niet enkel Jong VLD en Open Vld, maar elke burger. En die vormt uiteindelijk de basis van ons engagement.

 

Nieuwe politiek

 

De politiek is dood, lang leve de politiek. Terwijl de oude politieke cultuur in toenemende mate verfoeid wordt en sommigen op kruistocht vertrokken tegen de uitwassen van het systeem, verandert in werkelijkheid weinig. Toch is een nieuwe politieke cultuur broodnodig willen we voorkomen dat de samenleving de politiek collectief de rug toekeert.
 
Het is aan ons, de nieuwe generatie politiek geëngageerde jongeren, om te bewijzen dat er toekomst in politiek zit. Door zelf het voorbeeld te geven in plaats van te staan roepen langs de zijlijn. Door voorlopers te zijn in plaats van volgers. Wij stellen waarden als integriteit, engagement, vooruitstrevendheid en visie opnieuw voorop, en laten zo een nieuwe wind waaien door de politiek.